§ 4-15.Maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området

§ 4-15.Maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området

Myndigheten kan gi forskrift om maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området.