§ 4-14.1Internasjonal gjesting i mobilnett

§ 4-14.1Internasjonal gjesting i mobilnett

Myndigheten kan gi forskrifter om internasjonal gjesting i mobilnett, herunder pålegge tilbyder prisforpliktelser.