§ 3-3.Markedsanalyse og utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling

§ 3-3.Markedsanalyse og utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling

Myndigheten skal foreta markedsanalyser i henhold til EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for markedsanalyser og beregning av sterk markedsstilling på området for elektronisk kommunikasjon. Myndigheten utpeker, opprettholder eller trekker tilbake utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling på bakgrunn av markedsanalyser.
Myndigheten skal notifisere markedsanalyser i henhold til frister angitt i § 9-3 annet ledd.
Myndigheten kan gi forskrifter om markedsanalyser.