§ 2-7 b.Bruk av informasjonskapsler/cookies

§ 2-7 b.Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:
  1. 1.
    utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. 2.
    som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.