§ 2-7 a.Plikt til lagring av data

§ 2-7 a.Plikt til lagring av data