§ 13-3.Endring i andre lover

§ 13-3.Endring i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: - - -