§ 1-4.Myndighet etter loven

§ 1-4.Myndighet etter loven

Myndighet etter loven er Kongen, departementet og Post- og teletilsynet.1 Kongen kan bestemme funksjonsfordelingen innen myndigheten, og kan bestemme at andre offentlige organer eller private skal ha myndighet på begrensede områder etter loven.