§ 5-1.Leveringspliktige tjenester

§ 5-1.Leveringspliktige tjenester

Myndigheten kan inngå avtale med eller ved pålegg utpeke, en eller flere tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester for å sikre tilbud av følgende leveringspliktige tjenester:
 1. 1.
  tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett over hele landet
 2. 2.
  offentlige betalingstelefoner og andre tilgangspunkter til offentlig telefontjeneste
 3. 3.
  nummeropplysningstjeneste
 4. 4.
  telefonkatalog
 5. 5.
  særlige tjenester til funksjonshemmede og andre sluttbrukere med spesielle behov.
Myndigheten kan stille nærmere krav til innhold i pliktene etter første ledd, blant annet om priser til sluttbrukere, geografisk enhetspris, kvalitetskrav til tjenestene, måling av kvalitet og informasjon.
Myndigheten kan gi forskrifter om leveringspliktige tjenester.