§ 46.Endring i andre lover

§ 46.Endring i andre lover