§ 31 a.Særlig om tilsyn med kommunenes oppfyllelse av plikter

§ 31 a.Særlig om tilsyn med kommunenes oppfyllelse av plikter

Departementet bestemmer hvem som skal føre tilsyn med kommunenes gjennomføring av plikter pålagt etter §§ 9 til 16.