§ 20 a.Håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

§ 20 a.Håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

Virksomheter som håndterer utgangsstoffer for eksplosiver skal gjennom tekniske og organisatoriske tiltak i virksomheten sørge for at disse ikke kommer på avveie eller havner i urette hender.
Departementet kan gi forskrifter om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver, herunder hvilke utgangsstoffer som skal forbys eller begrenses.
Departementet kan videre gi forskrifter om:
 1. a.
  Forbud mot privatpersoners innføring, besittelse eller bruk av utgangsstoffer.
 2. b.
  Virksomheters tilgang til og tilgjengeliggjøring av utgangsstoffer, samt krav om melding og deklarering til særskilte registre.
 3. c.
  Virksomheters plikt til å rapportere om mistenkelige transaksjoner eller forsøk på dette, og til å etablere systemer for registrering av kjøp.
 4. d.
  Betalingsplikt for destruksjon av beslaglagte eller ulovlige importerte stoffer.