§ 17.Tjenesteplikt i brannvesenet

§ 17.Tjenesteplikt i brannvesenet

Kommunen kan i særskilte tilfeller pålegge enhver myndig person bosatt i kommunen tjenesteplikt i brannvesenet dersom dette er nødvendig for å sikre at brannvesenet skal kunne gjennomføre oppgavene pålagt i denne loven.
Departementet kan gi forskrifter om tjenesteplikt i brannvesenet.