Statens Jernbanetilsyn logo

§ 2-11. Forbud mot overdragelse o.l.

§ 2-11. Forbud mot overdragelse o.l.

Driftstillatelse kan ikke overdras, inkludert å leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.

Driftstillatelsen er knyttet til virksomheten. Dette innebærer at ved salg av taubanen må kjøper må søke om ny driftstillatelse. Dersom det opprettes et nytt selskap, eller virksomheten som har driftstillatelsen bytter navn, vil det vanligvis ikke være nødvendig å søke om ny driftstillatelse så lenge sikkerhetsstyringssystem, bemanning mv. videreføres. I slike tilfeller må Statens jernbanetilsyn kontaktes for en individuell vurdering.