§ 5-1. Vilkår for bruk av faste anlegg

§ 5-1. Vilkår for bruk av faste anlegg

Delsystemene «Styring, kontroll og signal langs sporet», «Energi» og «Infrastruktur» kan bare tas i bruk dersom de er prosjektert, bygget, og anlagt slik at de oppfyller de relevante grunnleggende kravene. I tillegg skal det foreligge tillatelse til å ta delsystemet i bruk.