Statens Jernbanetilsyn logo

§ 23.Andre oppgaver

§ 23.Andre oppgaver

Departementet kan etter samråd med undersøkelsesmyndigheten, gi undersøkelsesmyndigheten spesielle oppgaver som har jernbanesikkerhetsmessig målsetting.