§ 12. Ikrafttredelse

§ 12. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.