§ 5. Håndhevelse

§ 5. Håndhevelse

Statens jernbanetilsyn håndhever denne forskrift i henhold til forordningen artikkel 30 punkt 1.