§ 3. Unntak

§ 3. Unntak

Forskriften gjelder ikke for jernbaneforetak som ikke har lisens etter direktiv 95/18/EF.