7. Krav til utvendig varsling, signalering, merking og programvareintegritet

7.1Programvareintegritet av betydning for sikkerhetsfunksjoner
Programvare som brukes til sikkerhetsfunksjoner må utvikles og verifiseres i henhold til EN 50128, EN 50129 og EN 50155. Det skal gjøres en egen risikovurdering for sikkerhetsrelevante funksjoner.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 50128, EN 50129, EN 50155, UIC 556 og UIC 558.
Denne bestemmelsen gjelder for alle kjøretøy som skal kjøres i eller som tog.
7.2Visuelle og hørbare identifikasjons- og varslingsfunksjoner for kjøretøyet
7.2.1Kjøretøymerking
Kjøretøy skal merkes med operasjonell, teknisk og sikkerhetsmessig informasjon, i henhold til krav i eller i medhold av samtrafikkforskriften. Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.2.6, TSI OPE punkt 4.2.2.3 og Vedlegg H gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 15877, UIC 640, UIC 580, UIC 581, UIC 438, UIC 545, UIC 552 og UIC 563.
Denne bestemmelsen gjelder for alle kjøretøy som skal kjøres i eller som tog.
7.2.2Utvendig lys
7.2.2.1Frontlys
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.7.1 gjelder tilsvarende. Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 15153.
Denne bestemmelsen gjelder for alle kjøretøy som skal kjøres i eller som tog.
7.2.2.2Markeringslys
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.7.1 gjelder tilsvarende. Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 15153.
Denne bestemmelsen gjelder for alle kjøretøy som skal kjøres i eller som tog.
7.2.2.3Sluttsignal
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.7.1 gjelder tilsvarende. Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 15153
7.2.2.4Lampestyring
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.7.1.4 gjelder tilsvarende for nyere kjøretøy.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 534 og UIC 532.
Denne bestemmelsen gjelder for alle kjøretøy som skal kjøres i eller som tog.
7.2.3Lydsignalsystemer
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.7.2.1, 4.2.7.2.2, 4.2.7.2.4 gjelder tilsvarende.
Følgende standarder aksepteres: EN15153-2 og UIC 644.
For varselhornbeskyttelse gjelder kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.7.2.3 tilsvarende. Ved design av beskyttelse for varselhorn skal det særlig tas hensyn til påregnelige vinterforhold, og spesielt oppbygging av snø og is.
Denne bestemmelsen gjelder for alle kjøretøy som skal kjøres i eller som tog.
7.2.4Festebraketter
Se punkt 2.1.5 i vedlegget her.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 12663, UIC 532, UIC 534, UIC 566 og UIC 644.
Denne bestemmelsen gjelder for alle kjøretøy som skal kjøres i eller som tog.