6. Miljøforhold og aerodynamiske virkninger

6.1Miljøets innvirkning på kjøretøyet
6.1.1Miljøforhold med innvirkning på kjøretøyet
6.1.1.1Høyde
Kjøretøy må oppfylle kravene knyttet til drift i aktuelle høyder over havet som fremgår av standarden EN 50125-1. De generelle kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.1 og TSI WAG punkt 4.2.5 gjelder så langt det passer med hensyn til geografiske forhold.
6.1.1.2Temperatur
Kjøretøy må konstrueres i henhold til klasse T2 i standarden EN 50125-1 (-40 + 35 °C).
For kjøretøy som er konstruert for høyere minimumstemperaturer enn -40 °C, må driftsmessige begrensninger vurderes. De generelle kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.1 og TSI WAG punkt 4.2.5 gjelder så langt det passer med hensyn til geografiske forhold.
6.1.1.3Fuktighet
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.1.3 gjelder tilsvarende, men den maksimale temperatursvingningen som skal tas i betraktning skal være opp til 40 °C. Det skal finnes mulighet for drenering fra alle sikkerhetskritiske rom eller åpninger hvor det kan dannes kondens. Ved design og drift av elektriske systemer og bremsesystemer skal det tas hensyn til kondens og frysing. De generelle kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.1, TSI WAG punkt 4.2.5 og CEN/TC 16251 gjelder så langt det passer med hensyn til geografiske forhold.
6.1.1.4Regn
Kjøretøy må tåle de regnmengder som fremgår av standarden EN 50125-1 kapittel 4.6. De generelle kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.1 og TSI WAG punkt 4.2.5 gjelder så langt det passer med hensyn til geografiske forhold.
6.1.1.5Snø, is, og hagl
Trekkraftkjøretøy skal ha snøplog i henhold til punkt 2.1.1.
Kjøretøyet skal vintertestes under alle påregnelige vinterforhold for å sikre normal drift uten restriksjoner. Frysing og isdannelse må kunne hindres ved oppvarming for å sikre normal drift av eksempelvis toalettank, vannforsyning, trykkluft for bremsesystemer, frontvindu, speil/videokameraer for sikt bakover m.m.
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.1.2 knyttet til vanskelige forhold gjelder tilsvarende. De generelle kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.1 og TSI WAG punkt 4.2.5 gjelder så langt det passer med hensyn til geografiske forhold.
6.1.1.6Solstråling
Kjøretøy må tåle de strålebelastningene som fremgår av standarden EN 50125-1 kapittel 4.9.
6.1.1.7Motstand mot forurensing
Kjøretøy skal tåle belastninger forårsaket av kjemiske stoffer og partikler med forurensende effekt under alle påregnelige driftsforhold.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 60721.
6.1.2Aerodynamiske virkninger på kjøretøyet
6.1.2.1Virkninger av sidevind
Ved design og konstruksjon av kjøretøy må det tas hensyn til påregnelige effekter av sidevind. Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.2.4 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 50125, EN 14067.
6.1.2.2Største trykkvariasjon i tuneller
Ved design og konstruksjon av kjøretøy må det tas hensyn til trykkvariasjoner som oppstår ved inn- og utkjøring av og passering av kjøretøy i tunneler. Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.2.3 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: EN 50125, EN 14067, UIC 660.
6.2Kjøretøyets innvirkning på miljøet
6.2.1Ytre utslipp
6.2.1.1Utslipp fra toaletter
Det er ikke tillatt å bruke åpne toalettsystemer i jernbanekjøretøy. Se ellers punkt 5.5 i dette vedlegget.
6.2.1.2Eksosutslipp
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.8.3 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 623 og 624. Forordning 2016/1628 gjelder tilsvarende.
6.2.1.3Kjemisk utslipp og partikkelutslipp
Ingen særlige krav gjelder.
6.2.2Grenser for støyutslipp
6.2.2.1Stasjonær støyvirkning
Stasjonær støyvirkning må ikke overstige det som er tillatt i henhold til TSI NOI punkt 4.2.1.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 553, UIC 567 og UIC 651.
6.2.3Grenser for virkning av aerodynamiske belastninger
6.2.3.1Trykkbølger i fronten av toget
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.2.2 gjelder tilsvarende. Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 660.
6.2.3.2Aerodynamisk innvirkning på passasjerer/materialer på plattform
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.2.1 gjelder tilsvarende.
Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 660.
6.2.3.3Aerodynamisk innvirkning på sporarbeidere
Kravene i TSI LOC & PAS punkt 4.2.6.2.1 gjelder tilsvarende. Aksepterte standarder skal legges til grunn, blant annet: UIC 660.
6.2.3.4Oppløfting og utslynging av ballast til tilstøtende områder
Se punkt 6.1.1.7. Ved beregning av kjøretøys virkninger på ballast må man ta hensyn til at nominell fraksjon for ballast i Norge er 25 til 63 mm.