14. Godsinnretninger

14.2Særlige innretninger for transport av gods
Ved bruk av særlige innretninger for transport av gods skal aksepterte standarder legges til grunn, blant annet: UIC 576.
14.3Dører og lasteinnretninger
Se punkt 9.5.2 i dette vedlegget. For godsvogner gjelder TSI WAG punkt 4.2.2.3 tilsvarende.
For dører og lasteinnretninger skal aksepterte standarder legges til grunn, blant annet: UIC 576.