§ 19-6.Ikrafttredelse

§ 19-6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2017. Fra samme tid oppheves:

Forskrift 3. mai 2002 nr. 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner

Forskrift 3. mai 2002 nr. 453 om tekniske krav om taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport

Forskrift 1. januar 1995 nr. 1214 om ståltau for taubaner og kabelbaner

Forskrift 1. januar 1995 nr. 1216 om skitrekk

Forskrift 1. januar 1996 nr. 1474 om totausbane

Forskrift 4. februar 2002 nr. 921 om skitau

Forskrift 4. februar 2002 nr. 925 om stolheis

Forskrift 20. desember 2011 nr. 1424 om kabelkran

Forskrift 20. desember 2011 nr. 1460 om godstaubane

Forskrift 20. desember 2011 nr. 1494 om kabelbane

Forskrift 24. november 2014 nr. 1459 om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner og kabelbaner og krav om rapportering.