§ 18-1.Driftstillatelse

§ 18-1.Driftstillatelse

Driftstillatelse for kabelkran forutsetter dokumentasjon av vedlikehold og risikoanalyse for montering, drift og demontering. Risikoanalysen skal utarbeides etter anerkjent metode og av kvalifisert personell. Det må videre foreligge bestemmelser som sikrer personell og tredjemann under montering, drift og demontering.
En eventuell godkjenning av kabelkranen fra et annet land kan legges til grunn for driftstillatelsen.