§ 11-6.Spleising og reparasjon av ståltau

§ 11-6.Spleising og reparasjon av ståltau

Spleising og reparasjon av tau skal utføres av person med sertifikat fra anerkjent europeisk ståltauprodusent.