§ 3-5.Vaktens oppgaver

§ 3-5.Vaktens oppgaver

Vakten ved påstigningsplasser og avstigningsplasser skal ha konstant oppsyn med at på- og avstigning foregår sikkert og riktig. Vakten skal påse at eventuelle sikkerhetsbøyler lukkes og åpnes i rett tid, ved behov yte hjelp til passasjerene, og om nødvendig stanse taubanen.
Vakten skal påse at barn under 140 cm ikke kjører stolheis uten å være i følge med voksne i samme stol, med mindre det er gjort spesielle tiltak for å hindre at barna kan falle ut av stolen.