§ 3-4.Kjørers oppgaver

§ 3-4.Kjørers oppgaver

Kjører skal sørge for at taubanen kjøres på en sikker måte. Dersom farlige situasjoner oppstår skal kjører stanse taubanen eller på annen måte gripe inn for å hindre uhell.
For taubaner som har kjører ved påstigningsplass, skal kjører oppholde seg på eller ved påstigningsplassen og overvåke driften.
For taubaner som har kjører ved avstigningsplass, skal kjører oppholde seg på eller ved avstigningsplassen og overvåke driften.