§ 3-3.Bemanningskrav for taubaner

§ 3-3.Bemanningskrav for taubaner

Alle taubaner skal ha kjører. Kabelbaner skal ha vognfører. I tillegg gjelder følgende:
 1. a.
  Skitau og skitrekk skal ha en kjører ved påstigningsplass, eller på avstigningsplass dersom dette er sikkerhetsmessig akseptabelt.
 2. b.
  Stolheiser og småkabinbaner skal ha vakt ved påstigningsplasser og avstigningsplasser. En av vaktene kan være kjører.
 3. c.
  Totausbaner skal ha kjører i en kabin og en vakt i den andre kabinen dersom den har passasjerer, med mindre banen er bygget med et annet bemanningskrav.
 4. d.
  Driftsleder eller stedfortredende driftsleder skal under drift være til stede ved svevebanen eller i umiddelbar nærhet av denne, for blant annet å kunne iverksette redningsaksjoner.
 5. e.
  Kabelbaner for offentlig persontransport skal ha vognfører i hvert togsett.