§ 3-13.Vedlikehold

§ 3-13.Vedlikehold

Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold av taubanen. Vedlikeholdsarbeidet skal utføres av kvalifisert personell.
Vedlikeholdet av anlegget skal være lagt opp slik at det forebygger uhell og unormal slitasje. Ved kjøring av taubanen i forbindelse med normal funksjonsprøving, prøvekjøring eller andre typer kontroll hvor sikkerheten ved taubanen kan være redusert, skal det ikke transporteres passasjerer eller gods.
Rutinene skal beskrive forsvarlig periodisk kontroll, herunder kontroll av tau. Der det foreligger beskrivelse av vedlikehold og intervaller for vedlikeholdet fra leverandøren av anlegget, skal leverandørens beskrivelse følges.
I tillegg skal taubanevirksomheten vurdere behov for ytterligere vedlikehold eller kortere intervaller enn leverandøren har anbefalt.
Det skal fortløpende dokumenteres hvilket vedlikehold som utføres.
Statens jernbanetilsyn kan kreve at spesielle inspeksjoner som utføres etter denne forskriften skal, når det gjelder stolheiser, totausbaner og kabelbaner, gjennomføres av et uavhengig inspeksjonsorgan.