§ 3-10.Førstehjelpsutstyr

§ 3-10.Førstehjelpsutstyr

Ved taubaneanlegget skal det finnes nødvendig førstehjelpsutstyr.