§ 2-9.Forbud mot overdragelse o.l.

§ 2-9.Forbud mot overdragelse o.l.

Driftstillatelse kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.