§ 2-7.Rapporteringsplikt om taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse

§ 2-7.Rapporteringsplikt om taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse

Taubanevirksomheten skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn om taubaneulykke og alvorlig taubanehendelse. Rapporten skal sendes Statens jernbanetilsyn så snart som mulig og senest innen 72 timer. Taubanehendelse skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.
Rapportering skal skje på skjema fastsatt av Statens jernbanetilsyn.