§ 2-12.Kjørerom, vaktrom eller område for vakt

§ 2-12.Kjørerom, vaktrom eller område for vakt

Kjørerom, vaktrom eller område for vakt ved påstigningsområde skal være innrettet slik at vakten kan ha god oversikt over påstigningsområde med kø, eventuelle åpningsporter, påstigningspunkt, område der sikkerhetsbøyle skal lukkes og videre oppover heistraseen. Vaktrom eller område for vakt ved avstigningsområde skal være innrettet slik at vakten kan ha god oversikt over avstigningsområdet. Vakten skal enkelt kunne kommunisere med kjører, og skal ha stoppanordning lett tilgjengelig.