§ 2-10.Krav om sikkerhetsstyringssystem (internkontroll)

§ 2-10.Krav om sikkerhetsstyringssystem (internkontroll)

Taubanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å styre virksomheten for å kunne drive sikkert.