§ 2-1.Ansvar for taubanevirksomheten

§ 2-1.Ansvar for taubanevirksomheten

Taubanevirksomheten har ansvaret for sikker drift, vedlikehold og kontroll på risikoer i forbindelse med drift av taubane.