§ 1. Forordning (EU) 2015/429 av 13. mars 2015 gjelder som norsk forskrift

§ 1. Forordning (EU) 2015/429 av 13. mars 2015 gjelder som norsk forskrift

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ak forordning (EU) 2015/429 av 13. mars 2015 om fastsettelse av reglene som skal følges ved innkreving av avgifter for kostnadene ved støyvirkninger, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.