§ 1-1.Formål

§ 1-1.Formål

Forskriften fastsetter krav om og fremgangsmåten for søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy på jernbanenettet, og krav til kjøretøyet og virksomheten som forvalter det.