Veiledere

En veileder skal vise hvordan bestemmelser i en forskrift kan oppfylles.

Publisert: 29.06.2016   Endret: 31.10.2018

Veilederne er i seg selv ikke juridisk bindende. Forskriftene og veilederne må ses i sammenheng for å gjøre det enklere å forstå hvordan krav i forskriften skal innfris.

Rapportering av ulykker og hendelser

Presisering av begrepene jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse

Årlig sikkerhetsrapport, sikkerhetsstyringsforskriften § 8-1 annet ledd

Årlig rapportering av sikkerhetsindikatorer, sikkerhetsstyringsforskriften § 8-1 første ledd

Årlig rapportering etter kravforskriften § 8-1

Sikkerhetsstyring

Fareidentifisering

Oppfølging av avvik og uønskede hendelser

Bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Beredskap

Vedlikehald av godsvogner

Sikkerhetsstyringssystem for mindre jernbanevirksomheter

Målstyring

Kompetansestyring

Ledelsens gjennomgåelse

Interne revisjoner

ERAs veiledning om sikkerhetsstyringssystem

Anskaffelser (tidligere kjent som leverandørstyring)

Brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler

Veileder for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler

Førerforskriften

Veileder om førerforskriften for lokførere

Veileder om førerforskriften for virksomheter

Veileder om førerforskriften for opplæringssentre

Veileder om førerforskriften for leger og psykologer

Virkemiddelbruk

Virkemiddelbruk

Tillatelser

Sikkerhetssertifikat A og B (norske og utenlandske virksomheter)

Tillatelser til å ta i bruk kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet

Melding og søknad om å ta i bruk jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet

Innehavarmerking (VKM)

Sikkerhetssertifikat del B (for utenlandske virksomheter)

Engelsk flagg. Guidance for application for safety certificate part B

Gjennomføring og oppfølging av tilsyn

Gjennomføring og oppfølging av tilsyn 

Fant du det du lette etter?