Bommer på planovergang

Bommene kan kjøres ned med bil av sikkerhetshensyn.

Publisert: 29.09.2017   Endret: 29.09.2017

Bom på planovergang.Planovergangsulykkene fører til i gjennomsnitt 3-4 drepte i Norge per år.

Det er selvsagt både farlig og ulovlig å krysse planoverganger på rødt lys. Skulle du likevel bli innestengt mellom bommene av en eller annen grunn, er det viktig å forsere bommene. Det er bedre å kjøre ned bommen enn å kollidere med toget! På innsiden av bommene henger det ofte skilt om at du kan kjøre dem ned.

Det er flere typer planoverganger på jernbanenettet. De kan være sikret med hel- eller halvbommer, lyd- og lyssignaler eller bare med grinder. Trafikanter har alltid vikeplikt for tog uavhengig av om planovergangen er usikret eller med lys og lyd og eventuelt bommer. Planoverganger representerer om lag en tredel av dødsrisikoen knyttet til jernbanetrafikk, men kan også føre til storulykker.