Lang bremselengde for tog

Derfor er det svært viktig aldri å ferdes i eller langs et jernbanespor.

Publisert: 23.12.2016   Endret: 23.12.2016

Generelt har tog svært lange bremselengder, spesielt gjelder det godstog. Et godstog som kjører i 100 kilometer i timen trenger nærmere en kilometer før det stopper helt. Persontog som kjører i 210 kilometer i timen trenger over en kilometer for å stoppe.

Derfor er det svært viktig aldri å ferdes i eller langs et jernbanespor. Faktisk er det forbudt. Slik ferdsel medfører stor fare. Gå heller aldri ned på skinnene fra plattformen på en stasjon, selv om det ikke ventes noe tog. Et tog kan være svært stillegående.

Ulovlig opphold og ferdsel i sporet har vært den dominerende ulykkeskategorien innen jernbanetransport de siste årene og har representert om lag 60 prosent av dødsulykkene.