Sikkerhetsseminar

Statens jernbanetilsyn arrangerer hvert år et sikkerhetsseminar for jernbanevirksomheter og samarbeidende/overordnede myndigheter.

Publisert: 29.06.2016   Endret: 23.10.2018

Under sikkerhetsseminaret får Jernbane-Norges ledende aktører presentert de store perspektivene og de dagsaktuelle temaene for sikkerhet på jernbane. Temaer de siste årene har blant annet vært sikkerhetsstyring og ledelse, barrierer og beredskap, jernbanereformen og sikring.