Styring av sikring

Disse veilederne inneholder informasjon som er relevant for styring av sikring.

Publisert: 09.03.2020   Endret: 09.03.2020

Jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede handlinger og begrense konsekvensene av dem. Styring av sikring skal utøves på alle nivåer i organisasjonen. Jernbanevirksomheten skal også sikre at styringen utøves i oppgaver som utføres av leverandør.

Fareidentifisering

Oppfølging av avvik og uønskede hendelser

Bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Beredskap

Målstyring

Kompetansestyring

Ledelsens gjennomgåelse

Interne revisjoner

Anskaffelser