Målstyring

Veiledningen ble oppdatert 2. mai 2012.

Publisert: 22.07.2016   Endret: 11.11.2016

Målstyring har erfaringsmessig vist seg å være en utfordring for mange av jernbanevirksomhetene. Tilsynet har derfor utarbeidet en veiledning som konsentrerer seg om utforming av målformuleringer, tilpassing av sikkerhetsmål til virksomhetens sikkerhetspolitikk og akseptkriterier samt praktisk bruk av målene i sikkerhetsarbeidet.

Målstyring.