Målstyring

Veiledningen ble oppdatert 2. mai 2012.

Publisert: 22.07.2016   Endret: 11.11.2016

Målstyring er en utfordring for mange av jernbanevirksomhetene. Vi har derfor utarbeidet en veiledning om

  • utforming av målformuleringer
  • tilpasning av sikkerhetsmål til virksomhetens sikkerhetspolitikk og akseptkriterier
  • praktisk bruk av målene i sikkerhetsarbeidet

Veileder om målstyringPDF-ikon