Sikkerhetsstyring

Statens jernbanetilsyn har utarbeidet veiledninger som skal bidra til at jernbanevirksomhetene kan utøve god sikkerhetsstyring.

Publisert: 29.06.2016   Endret: 02.11.2017

Sikkerhetsstyring har som formål at det etablerte sikkerhetsnivået på jernbanen opprettholdes og forbedres om nødvendig. Sikkerhetsstyring skal utøves på alle nivåer i organisasjonen. Jernbanevirksomheten skal også sikre at sikkerhetsstyring utøves i oppgaver som utføres av leverandør.

Fareidentifisering

Oppfølging av avvik og uønskede hendelser (sammendrag)

Bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Beredskap

Vedlikehald av godsvogner

Sikkerhetsstyringssystem for mindre jernbanevirksomheter

Målstyring

Kompetansestyring

Ledelsens gjennomgåelse

Interne revisjoner

ERAs veiledning om sikkerhetsstyringssystem

Anskaffelser