Rapportering

Lenkene under viser til skjemaer som skal brukes til årlig rapportering av ulykker og hendelser på jernbane som beskrevet i henholdsvis sikkerhetsstyringsforskriften og kravforskriften.

Publisert: 09.08.2016   Endret: 09.08.2016

Presisering av begrepene jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse

Årlig sikkerhetsrapport, sikkerhetsstyringsforskriften § 8-1 annet ledd

Årlig rapportering av sikkerhetsindikatorer, sikkerhetsstyringsforskriften § 8-1 første ledd

Årlig rapportering etter kravforskriften § 8-1