Helseundersøkelser

Veilederen retter seg mot leger og psykologer som skal gjennomføre helseundersøkelser av personell etter kravforskriften

Publisert: 05.05.2020   Endret: 05.05.2020

Personer som har arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten i jernbanevirksomheter må ha helse som er skikket for slike oppgaver. Helsesvikt kan utgjøre en fare for sikker drift. Det er derfor egne helsekrav for operativt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten. Dette gjelder for eksempel fører, trafikkstyrer og sikkerhetsvakter m.m., jf. forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (kravforskriften).

Veileder helseundersøkelser

Last ned veileder om helseundersøkelser etter kravforskriften. PDF-ikon.