Sikkerhetssertifikat del B (for utenlandske virksomheter)

Veilederen for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge retter seg mot utenlandske virksomheter. Den gir virksomhetene god innsikt i hva som forventes av dem i tillatelsessakene.

Publisert: 20.10.2016 – Endret: 09.11.2016

Veilederen skal informere utenlandske jernbanevirksomheter om framgangsmåten for søknad om nytt, endret eller fornyet sikkerhetssertifikat.

Veilederen skal bidra til at søkere:

  • har tilstrekkelig informasjon om hva som må sendes inn av dokumenter
  • er informert om hvilken kvalitet det forventes at dokumentene har
  • kjenner til frist for behandling av søknader
  • vet hvem som kan kontaktes ved behov for veiledning
  • kjenner til hvordan samsvarsvurdering for søknad gjennomføres
  • kjenner til hvordan det spesifiseres hvilke områder som skal bli tema ved tilsyn etter tildeling av sertifikat.

Tilsynet har også gitt ut en generell veileder om de øvrige søknadsprosessene: Veileder for nytt, endret eller fornyet sikkerhetssertifikat del A og B (norske og utenlandske virksomheter).

Søknadsskjema

Dette søknadsskjemaet kan benyttes av jernbaneforetak som søker om et del A- og/eller del B-sikkerhetssertifikat (artikkel 10 nr. 1 – direktiv 2004/49/EF).

Veileder for søknad om sikkerhetssertifikat del B (utenlandske virksomheter).