Sikkerhetssertifikat A og B (norske og utenlandske virksomheter)

Veilederen skal gi virksomheter god innsikt i søknadsprosessen og hva som forventes både av dem og av Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 08.05.2014 – Endret: 09.11.2016

Tilsynet vil at veilederen skal gi søkerne:

  • tilstrekkelig informasjon om hva som må sendes inn av dokumenter
  • informasjon om hvilken kvalitet dokumentene bør ha
  • kjennskap til behandlingsfristen
  • kontaktinformasjon ved behov for veiledning
  • kjennskap til hvordan samsvarsvurdering for søknaden gjennomføres (i betydningen samsvar med regelverk)
  • kjennskap til hvordan tilsynet spesifiserer hvilke områder som er tema ved tilsyn etter tildeling av sertifikatet.

Veilederen er myntet på norske og utenlandske jernbanevirksomheter som vil

  • søke om lisens og sikkerhetssertifikat for drift på det nasjonale jernbanenettet
  • endre nåværende sertifikater på grunn av at virksomheten har endret type eller omfang betydelig
  • fornye eksisterende sertifikater.

Veilederen baserer seg i helhet på gjeldende regelverk. Kravene i regelverket er ikke blitt strengere.

Veileder for nytt, endret eller fornyet sikkerhetssertifikat A og B (norske og utenlandske virksomheter).