Veiledere om tillatelser for jernbane

Veiledere om sikkerhetssertifikat del A og B, kjøretøy, jernbaneinfrastruktur, innehavermerking (VKM) og sikkerhetssertifikat del B (for utenlandske virksomheter).

Publisert: 24.07.2014 – Endret: 26.09.2019

Sikkerhetssertifikat A og B (norske og utenlandske virksomheter)

Veileder om kjøretøyforskriften (sammendrag)

Melding og søknad for jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet

Innehavarmerking (VKM)

Sikkerhetssertifikat del B (for utenlandske virksomheter)

Engelsk flagg. Guidance for application for safety certificate part B