Søknad om felles sikkerhetssertifikat

Søknad om felles sikkerhetssertifikat skal sendes gjennom Det europeiske jernbanebyråets (ERA) søknadsportal one-stop shop (OSS).

Søknader om felles sikkerhetssertifikat følger reglene i direktiv 2016/798 og EU-forordning 2018/763 om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak.

Om søknaden

Et felles sikkerhetssertifikat erstatter sikkerhetssertifikater del A og B. Søknad om felles sikkerhetssertifikat skal sendes gjennom Det europeiske jernbanebyråets (ERA) søknadsportal one-stop shop (OSS). Den første gangen et jernbaneforetak søker i OSS, må det søke som om det er en søknad om nytt sertifikat, selv om det gjelder fornyelse eller endring av sikkerhetssertifikat.

Dersom en søknad om et felles sikkerhetssertifikat dekker flere land, inkludert Norge, blir ERA definert som sikkerhetssertifiseringsorgan, men da med oss i Statens jernbanetilsyn som ansvarlig for å vurdere de nasjonale reglene. Dersom søknaden kun gjelder for Norge, kan søker velge oss som sikkerhetssertifiseringsorgan.

For å få utstedt sikkerhetssertifikat må jernbaneforetaket:

  • ha et sikkerhetsstyringssystem i samsvar med sikkerhetsforskriften
  • oppfylle kravene fastsatt i TSI-er, CSM-er og CST-er og i annet relevant regelverk til risikohåndtering og sikker ytelse av transporttjenester på jernbanenettet
  • oppfylle kravene fastsatt i de relevante nasjonale reglene

Veiledere

Nasjonal veileder for felles sikkerhetssertifikat PDF-symbol

Det europeiske jernbanebyråets søknadsveileder for tildeling av felles sikkerhetssertifikater papirbunkesymbol