5 For mer informasjon

Skriftlige veiledere, internasjonale standarder og veiledning i møter.

5.1 På sjt.no

Krav i lovgivningen finnes under punktet «Lover og forskrifter» regelverksymbol

De fleste forskrifter har kommentarer med utfyllende informasjon om kravene.

Statens jernbanetilsyn har også gitt ut mer detaljerte veiledere om lovkrav, erfaringer fra revisjoner og forslag til hvordan virksomheten kan få til god styring innen de enkelte temaene.

Se andre relevante veiledere under punktet «Veiledning» veiledningssymbol

5.2 Internasjonale standarder

Finn mer informasjon og inspirasjon i internasjonalt anerkjente standarder som brukes i andre bransjer og innenfor andre typer av styringssystemer, for eksempel:

  • kvalitetsstyring (ISO 9000-serien)
  • miljøstyring (ISO 14000)
  • arbeidsmiljøstyring (OHSAS 18001, som inkluderer regime for risikovurderinger)
  • tekniske systemer. Standard for spesifisering og demonstrering av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet innenfor hele jernbanesystemet (EN 50126, som også kalles RAMS-prosessen)

5.3 Veiledning

Statens jernbanetilsyn ønsker å sikre at virksomhetene er kjent med gjeldende regelverk. SJT har derfor veiledning for de som ønsker mer utdypende informasjon. Kom også gjerne med tips om andre emner som dere mener bør være tema for skriftlige veiledere.

Ta gjerne kontakt: post@sjt.no E-postsymbol

eller:
Statens jernbanetilsyn, Postboks 7113 St. Olavs plass, 0130 Oslo.